Legge tak

Vårt firma har etter mange års drift utviklet spesialkompetanse innen taklegging, herunder også utviklet skifertak som spesialfelt. Tak kan være en krevende oppgave, da er det viktig å velge en solid aktør som har årelang erfaringsbakgrunn, og kan sitt fagfelt godt.

Vi vektlegger kontinuerlig oppdatering av våre fagfolk for at du som kunde skal kunne få gjennomført krevende arbeidsoppdrag, basert på høy standard innen anerkjente og nye arbeidsmetoder. Vår Miljøfyrtårn - sertifisering underbygger denne prioriteringen.

Den mangeårige erfaringen har som formål å gjennomføre kvalitetsmessig god leveranse fra vårt firma til det beste for deg som kunde.

Har du spørsmål vedrørende legging av tak, så ta gjerne kontakt.

Velkommen til Snekkerbjørn.