Samfunnsansvar

Vi ønsker ett levende kultur og idrettstilbud i Bodø. Vi støtter derfor opp om diverse idrettslag og foreninger lokalt i Bodø Kommune.
Vi ønsker å ta et ansvar for miljøet. SnekkerBjørn ble Nord Norges første miljøfyrtårn-sertifiserte byggmester.
http://www.bodo.no/?id=1157242598&module=articles&smId=1728140942&smTemplate=Nyhetsbrev-lesmer