Leverandører

Vi samarbeider med leverandører i alle fag. Leverandører med høy kvalitet. Vi stiller store krav til våre samarbeidspartnere.
Byggevarer: Julius Jakhelln AS
Elektriker: Ovesen Elektriske AS
Maler: Malemester Jan Haugen AS
Rørlegger: Bodø VVS