Leverandører

Vi samarbeider med leverandører i alle fag. Leverandører med høy kvalitet. Vi stiller store krav til våre samarbeidspartnere.

Byggevarer: Julius Jakhelln AS

Elektriker: Ovesen Elektriske AS

Maler: Malemester Jan Haugen AS

Rørlegger: Bodø VVS